Homo Narcoticus II

Dziękujemy

Dziękujemy za udział w sympozjum! Prosimy o zapoznanie się z uaktualnionymi informacjami na temat publikacji w zakładce „Publikacja”.


Wykład gościnny

Jest nam miło poinformować, że gościem specjalnym naszego spotkania będzie dr Łukasz Kamieński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmujący się wykorzystywaniem środków psychoaktywnych na wojnie, autor książek „Farmakologizacja wojny. Historia narkotyków na polu bitwy” oraz wydanej w tym roku „Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku”.

Więcej informacji o dr Łukaszu Kamieńskim oraz jego wykładzie gościnnym:

https://homonarcoticus.wordpress.com/wyklad-goscinny/


Program sympozjum

Można już zapoznać się z programem sympozjum:

https://homonarcoticus.wordpress.com/program/

jak również ze streszczeniami wystąpień:

https://homonarcoticus.wordpress.com/abstrakty/

Opiekę organizacyjną nad wydarzeniem sprawować będą: dr Adam Anczyk i mgr Katarzyna Idzik.


Opłata konferencyjna

Opłatę należy wpłacać na konto:

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
41-200 Sosnowiec
ul. Kościelna 13
Tytułem: Homo Narcoticus 2
ALIOR Bank S.A.,
27 2490 0005 0000 4530 4311 3186


Dziękujemy za zgłoszenia

Dziękujemy za bardzo interesujące zgłoszenia! Z przyjemnością informujemy, że zostały zaakceptowane i zostaną włączone w program sympozjum. Z uwagi na Państwa prośby oraz w celu umożliwienia wszystkim uczestnikom aktywnego udziału, dyskusji i wymianie myśli zdecydowaliśmy się na intensywną formę sympozjalną – spotkanie odbędzie się 4.12 w godzinach ok. 9:00-18:00. Prosimy śledzić informacje pojawiające się na niniejszej stronie. Wkrótce opublikowane zostaną abstrakty wystąpień, program i szczegóły odnośnie uiszczania opłaty wpisowej, a także uaktualnione informacje na temat planowanej publikacji pokonferencyjnej.


Zmienione stany świadomości

Ogólnopolskie sympozjum naukowe, 4-5 grudnia 2014, Sosnowiec

Serdecznie zapraszamy do udziału w szóstym ogólnopolskim sympozjum naukowym, organizowanym przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, drugim z kolei związanym z problematyką zażywania środków psychoaktywnych.

Celem sympozjów jest tworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń młodszych pracowników nauki z dziedzin przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. W niniejszej edycji sympozjum chcemy ponownie przyjrzeć się bliżej zjawisku wspomagania się człowieka różnego rodzaju substancjami, które towarzyszy nam niemalże od powstania gatunku.

Szczególnie zwracamy uwagę na stany psychiczne, które wywołuje zażywanie substancji psychoaktywnych czyli tzw. zmienione czy odmienne też stany świadomości (altered states of consciousness). Zapraszamy przedstawicieli reprezentujących różne dziedziny nauki do wspólnych rozważań na ten temat.